Yleiset sopimus- ja käyttöehdot kauppiaille

Tämä sivu sisältää Vastuullinen joulu -lahjakorttiverkkokaupan palveluiden sopimus- ja käyttöehdot. Niiden sisältöä sovelletaan, kun lähdet palveluun kauppiaaksi myymään lahjakorttejasi.

YLEISET SOPIMUS- JA KÄYTTÖEHDOT KAUPPIAILLE

Määritelmät

Tässä sopimus- ja käyttöehdoissa käytetään erilaisia määriteltyjä termejä.

”Vastuullinen joulu” tarkoittaa palvelun tuottajaa Siison / AppSnow Oy, jolla on oma verkkokauppa-alusta osoitteessa vastuullinenjoulu.fi, joka toimii siison.fi sivustolla. Kauppiaiden lahjakorttimyynti tapahtuu kyseisen verkkokauppa-alustan kautta.

”Kauppias” tarkoittaa Vastuullinen joulu- lahjakorttiverkkokaupan kauppiaaksi rekisteröitynyttä yritystä tai yhdistystä.

”Kauppiaaksi rekisteröityminen” tarkoittaa sitä, että yritys tai yhdistys vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä yleiset sopimus- ja käyttöehdot sekä kauppiassopimuksen.

“Vastuu” tarkoittaa kaikkiin vaatimusperusteisiin liittyvää vastuuta (mukaan lukien sopimuksen rikkomus, rikos, väärä lausuma, oikeustilan palautus tai muu vaatimusperuste), joka liittyy tähän sopimukseen (mukaan lukien vastuu, jota nimenomaisesti sovelletaan tähän sopimukseen tai joka syntyy sopimuksen jonkin ehdon mitättömyyden tai täytäntöön panokelvottomuuden seurauksena) – tämän määritelmän tarkoituksissa kaikki viittaukset sanaan “Sopimus” tarkoittavat myös kaikkia oheissopimuksia.

“Sivusto” tarkoittaa verkkosivuja, mobiilisovelluksia, sähköistä viestintää, sähköisiä palveluja, sosiaalista mediaa tai yksittäisiä verkkosivustoja, joissa on linkki tai viittaus näihin käyttöehtoihin.

“Lahjakortti” tarkoittaa kauppiaan myymää lahjakorttia, joka voidaan vaihtaa kauppiaan palveluihin tai tuotteisiin. Myyntiin sovelletaan ehtoja, jotka on luetteloitu lahjakortissa ja/tai tuotesivulta, josta lahjakortti on ostettu.

“Tuotteet ” tarkoittaa tavaroita ja/tai palveluja, jotka on kuvattu lahjakortin osaksi (ja joita vastaan lahjakortti voidaan lunastaa). 

Perustietoja näistä käyttöehdoista

Nämä sopimusehdot sisältävät Vastuullinen joulu -lahjakorttiverkkokaupan kauppiaan tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyntiä koskevat ehdot.

Vastuullinen joulu myy kauppa- ja markkinointipaikka-alustan kauppiaille, jotka voivat myydä lahjakorttejaan kauppapaikalla.

Kauppiaaksi rekisteröityessään yritys tai yhdistys hyväksyy yleiset käyttö- ja sopimusehdot sekä kauppiassopimuksen ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Kauppias vastaa myynnistä sekä kaikista vaatimuksista ja riitakysymyksistä, jotka perustuvat tai liittyvät kauppiaan ja kuluttajan väliseen myyntiin ja sopimukseen. Vastuullinen joulu välittää kaikki mahdolliset kuluttajilta tulleet kuluttajan ja kauppiaan väliset reklamaatiot suoraan ko. kauppiaalle.

Lahjakorttien osalta Vastuullinen joulu ei vastaa sopimuksista, jotka liittyvät lahjakorttien lunastamiseen kauppiaalta.

Voimme lähettää uutiskirjeitä sekä muita tiedotteita kauppiaille. Tämä oikeus koskee myös Vastuullinen joulu -yhteistyökumppaneita: Nokian kaupunki, Nokian yrittäjät ry ja Messut Nokialla.

Sovellettava laki: Pyrimme ratkaisemaan ja sopimaan kaikki näistä käyttöehdoista syntyneet erimielisyydet. Jos kauppias nostaa kanteen meitä vastaan, näihin käyttöehtoihin (sekä kaikkiin muihin kuin sopimuksellisiin suhteisiimme) sovelletaan Suomen lakia. Molemmat osapuolet myöntävät yksinomaisen tuomiovallan Suomen toimivaltaisille tuomioistuimille.

Varaamme oikeuden olla muokkaamatta tai poistaa kauppiaan tiedot ja tuotteet sivustolta, mikäli se harkintamme mukaan voisi johtaa sopimuksen rikkomiseen.

Virukset ja vastaavat: Emme anna takuuta siitä, ettei palveluissa tai sivustolla ole viruksia tai muuta, joka saattaa vahingoittaa teknologiaa.

Rekisteröinti

Tutustu tämän sivun sopimus- ja käyttöehtoihin. Rekisteröidy sen jälkeen Vastuullinen joulu -kauppiaaksi täyttämällä kauppiassopimus. Samalla hyväksyt käyttöehdot, jotka ovat osa tätä sopimusta.

Vastuullinen joulu pidättää itsellään oikeudet hyväksyä/olla hyväksymättä kauppiaan rekisteröinti.

Rekisteröityessään kauppiaan tulee antaa yrityksen nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, tilinumero sekä joko hylätä tai hyväksyä markkinointilupa.

Antamalla rekisteröintitiedot kauppias vahvistaa omalta osaltaan Vastuullinen joulu:n ja kauppiaan välisen sopimuksen sekä hyväksyy yleiset sopimus- ja käyttöehdot.

Tämän sopimuksen toinen osapuoli on 

Siison/AppSnow Oy 

Y-tunnus 2829391-7

Pirkkalaistori 6, Nokia

Sisältö

Kauppiaan tuottaman sisällön laatija: vakuutat ja vastaat olevasi sisällön laatija tai, jos toimit laatijan puolesta, että sinulla on laatijan ennalta antama nimenomainen suostumus. Kauppiaan tuottama sisältö ei riko tai loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia tai kolmannen henkilön oikeuksia, mukaan lukien oikeudet julkisuuteen tai yksityisyyteen. Kauppias on vastuussa kaikista vahingoista, joita voi aiheutua tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, sekä muista sisällön toimittamisesta seuranneista vahingoista tai haitoista.

Vastuullinen joulu voi käyttää kauppiaan materiaalia, kuvia sekä tekstejä mainonnassa ja myynnissä.

Kauppiaan tuottaman sisällön käyttö: Vastuullinen joulu:lla on yksinomainen ja rajoitukseton oikeus mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muokata, julkaista, kieltäytyä julkaisemasta, poistaa ja valvoa kauppiaan tuottamia sisältöjä.

Kauppias toimittaa sisällön saamiensa ohjeiden mukaan sähköisesti Vastuullinen joulu:lle. Vastuullinen joulu vastaa sisällön siirtämisestä Vastuullinen joulu-lahjakorttiverkkokauppaan.

Vastuullinen joulu huolehtii lahjakorttien valmistuksesta sähköisesti tai paperisesti asiakkaan tilauksen mukaan.

Kauppiaan velvollisuus ja vastuu

Kauppias myy alustalla oman yrityksensä tai palvelunsa sähköisiä tai paperisia lahjakortteja. Kauppias sitoutuu tuottamaan kuluttajalle myymänsä lahjakortin arvon kokonaisuudessaan.

Vastuullinen joulu ei sitoudu kauppiaan loppuasiakkailleen mahdollisesti tekemiin lupauksiin.

Kumpikin osapuoli vastaa omassa myyntityössään omista kustannuksistaan ellei erikseen toisin sovita.

Kauppias vakuuttaa, että kaikki rekisteröinnin yhteydessä toimitettu ja tilillä sopimuksen voimassaoloaikana olevat tiedot ovat oikein, täydellisiä ja virheettömiä, ja että kauppias ilmoittaa Vastuullinen joulu:lle viipymättä kaikki näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset päivittämällä tilinsä.

Kauppapaikan sisältö: Kauppiaan velvollisuus on varmistaa, että kaikki sivuston kautta saatavana olevat tuotteet tai palvelun tiedot vastaavat kauppiaan omia vaatimuksia.

Linkit muille sivuille / muilta sivuilta. Kun kauppiaan sivusto sisältää linkkejä muille sivuille (mukaan lukien sosiaaliset verkkoyhteisöt, kuten Facebook) Vastuullinen joulu ei valvo tai hyväksy niitä eikä ole korvausvastuussa niiden käytöstä johtuvista menetyksistä tai vahingoista.

Palkkio- ja provisioehdot

Palkkion perusteet: Vastuullinen joulu:n ja kauppiaan välinen hintasopimus on sovittuna rekisteröinnin yhteydessä. Siitä ilmenee  Vastuullinen joulu:n provisio % sekä muut mahdolliset maksut.

Maksuvälittäjänä Vastuullinen joulu -lahjakorttiverkkokaupassa toimii Paytrail.

Kauppiaalta perittävä palkkio määräytyy kauppiaan ja Vastuullinen joulu:n välisessä rekisteröinnin yhteydessä tehdyssä sopimuksessa. 

Konkurssi yms. tapauksissa Vastuullinen joulu ei vastaa lunastamatta jäävistä lahjakorteista ja niiden arvosta. Näissä tapauksissa noudatetaan kaupanalan yleisiä ehtoja.

Vastuullinen joulu:n palkkio-oikeus syntyy ajankohtana, jolloin onnistunut kauppatapahtuma on toteutunut. Onnistunut kauppatapahtuma tarkoittaa, että asiakkaan tekemä ostos on vahvistunut loppuun saakka ja asiakkaan maksut ovat menneet onnistuneesti Paytrailille.

Vastuullinen joulu:lla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ilmoittamalla hintamuutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden sopimuksen voimaantuloa.

Myynnit tilitetään kauppiaille provisiolla vähennettynä kuukausittain. 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Vastuullinen joulu -lahjakorttiverkkokauppa on pilottiprojekti lahjakorttiverkkokauppa-alustasta. Kauppiaan ja Siison/AppSnow Oy:n on halutessaan mahdollista jatkaa yhteistyötä lahjakorttien myynnistä verkkokauppa-alustalla 31.12.2021 jälkeen. Mikäli yhteistyö jatkuu, niin sopimusehdot, provisio ja muut ehdot tarkastellaan uudelleen.

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli vastapuoli rikkoo tätä sopimusta toistuvasti, ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan aiheuttaen lisäksi olennaista haittaa eikä ole 30 päivässä toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta korjannut sopimusrikkomustaan.

Yritysten kohdalla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi, jos toinen osapuoli joutuu konkurssiin, yrityssaneerauksen tai selvitystilaan.

Kauppiassopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksistä ei päästä osapuolia tyydyttävään sovintoratkaisuun, ratkaistaan asia käräjäoikeudessa. Riitojen oikeuspaikkana toimii suomalainen tuomioistuin.

Referenssioikeus

Vastuullinen joulu saa käyttää kauppiaan yrityksen nimeä ja logoa markkinointi- ja myyntimateriaalissaan sekä mainita, että kauppias on Vastuullinen joulu -lahjakorttiverkkokaupan asiakas / yhteistyökumppani.

Sopimuksen muuttaminen

Vastuullinen joulu voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla muutoksesta sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Kauppias hyväksyy ehdot jatkamalla palvelun käyttöä tai hylkää muutokset irtisanomalla sopimuksen.

Ehtojen edellyttämät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten esim. sähköpostilla.

Siirtäminen ja alihankkijat

Kauppiaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Vastuullinen joulu:lla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ja käyttää alihankkijoita.

Muut lait ja sopimusehdot

Tästä sopimuksesta erikseen puuttuvat sopimukset ja ehdot tulevat sovellettavaksi mm. kauppalain, kuluttajansuojalain, oikeustoimilain ym. lakien säännökset sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden yleiset periaatteet.

Immateriaalioikeudet

Sivuston ja palvelujen sisällön omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat kyseisen sisällön omistajalle tai kauppiaalle ja ne saattavat olla tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain tai muun sovellettavan lain suojaamia. Sopimuksella ei siirretä mitään oikeuksia tällaiseen sisältöön.

Rekisteriseloste